دوره‌های رایگان

group0
رایگان!
group1
رایگان!
group1
رایگان!
group0
رایگان!

همه‌ی دوره‌ها

مدیریت تعارض سازمانی Organizational Conflict Management | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
group0
50,000 تومان 25,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
group1
10,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
group0
78,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
group0
60,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
group0
93,000 تومان
مدیریت دانش (2) Knowledge Management | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف
بدون امتیاز 0 رای
group0
54,000 تومان 27,000 تومان
بدون امتیاز 0 رای
group1
95,000 تومان
group1
رایگان!