رفتار سازمانی و اخلاق حرفه ای | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف

رفتار سازمانی و اخلاق حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای

هدف دوره آنلاین رفتار سازمانی و اخلاق حرفه ای از آکادمی ایتوک بررسی و یادگیری تعریف رفتار سازمانی و عملکرد افراد در سازمان، انواع نگرش و چگونگی ایجاد رضایت شغلی در سازمان، شخصیت و ارزش های سازمانی، تعریف انگیزش و تئوری های آن در سازمان، تعریف هیجان و خلق ها و کاربرد آن در سازمان، ویژگی های شغل و ایجاد انگیزه در کارکنان و تحول سازمانی و مدیریت استرس می‌باشد.

group0
40,000 تومان 20,000 تومان
تفکر استراتژیک Strategic Thinking | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف

تفکر استراتژیک

بدون امتیاز 0 رای

هدف دوره آنلاین تفکر استراتژیک از آکادمی ایتوک بررسی و یادگیری تعاریف، الگوهای شکل گیری تفکر استراتژیک، تفاوت برنامه ریزی استراتژیک با تفکر استراتژیک، ده فرمان ایجاد تفکر استراتژیک، الگوی پورتر، مکاتب مدیریت استراتژیک و چالش ها و موانع تفکر استراتژیک می‌باشد.

group0
32,000 تومان 16,000 تومان
group0
17,000 تومان
group0
15,000 تومان
اخلاق حرفه ای و آیین کارورزی Professional Ethics | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف

اخلاق حرفه ای و آیین کارورزی

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین اخلاق حرفه ای و آیین کارورزی بررسی و یادگیری جایگاه اخلاق در موفقیت شغلی، چیستی اخلاق حرفه ای، حلم، رهایی از واکنش های هیجانی، حریم خصوصی و رازداری، امانت داری، صداقت و احترام و تعارضات اخلاقی در حرفه می‌باشد.

group0
50,000 تومان 25,000 تومان
مدیریت تعارض سازمانی Organizational Conflict Management | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف

مدیریت تعارض سازمانی

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین مدیریت تعارض سازمانی بررسی و یادگیری تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب، نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تعارض، تفاوت تعارضات اخلاقی با سایر تعارضات سازمانی، مدیریت تعارض از طریق شناخت تفاوت های فردی کارکنان و توانمند ساختن آن ها و مدیریت تعارض از طریق منتورینگ می‌باشد.

group0
50,000 تومان 25,000 تومان
سازمان و منابع انسانی Organization & Human Resources | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف

سازمان و منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای

ساختار سازمان ابزاری است که مدیریت را در دستیابی به اهداف خود یاری می کند. با توجه به اینکه اهداف از استراتژی کلی منتج می شوند، منطقی این است که استراتژی و ساختار با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند. در دوره آنلاین سازمان و منابع انسانی (Organization and Human Resources) در آکادمی ایتوک با مبانی ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و سیاست ها و روش های منابع انسانی آشنا خواهید شد.

group0
30,000 تومان 15,000 تومان