بایگانی و گردش مکاتبات

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین آموزش بایگانی و گردش مکاتبات، یادگیری و بررسی گردش مکاتبات، اجزا و انواع نامه اداری و مراحل تهیه و تنظیم نامه اداری، نظام‌های گردش مکاتبات و دبیرخانه، سند، بایگانی، اداره امور بایگانی می‎باشد.

group1
96,000 تومان