گزارش نویسی و مکاتبات اداری

بدون امتیاز 0 رای

نامه اداری و اجزای تشکیل دهنده آن را به خوبی بشناسند و با توجه به‌ اجزای تشکیل دهنده نامهای اداری و نکات مهم در تنظیم نامه اداری، یک نامه اداری طبق ویژگیهای مطرح شده، بنویسند.

group0
86,000 تومان

گزارش نویسی در امور اداری

بدون امتیاز 0 رای

امروزه تهیه و ارائه گزارش به عنوان یکی از وسیله های مهم ارتباط برای آگاهی از جریان پیشرفت کارها، همواره در همه دستگاه ها صورت می گیرد و از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین آموزش گزارش نویسی در امور اداری، یادگیری تعاریف و کلیات، انواع گزارش، انواع گزارش های تخصصی، ویژگی های گزارش، وظایف و مراحل پیش از نگارش گزارش، وظایف و مراحل نگارش گزارش، ساختار گزارش و زبان نگارش می‎باشد.

group0
106,000 تومان