بیمه های حوادث و مقررات مربوط

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین بیمه های حوادث و مقررات مربوط بررسی و یادگیری حوادث انفرادی و سرمایه، مدت و موارد انفساخ بیمه نامه، بیمه هزینه پزشکی و غرامت روزانه عمومی و بیمه عمر و حوادث و نقص عضو و هزینه پزشکی می‌باشد.

group0
70,000 تومان

بیمه های عمر و مقررات مربوط

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از بیمه های عمر و مقررات مربوط یادگیری و بررسی بیمه های عمر و مستمری و سرمایه گذاری می‌باشد.

group0
70,000 تومان

مدیریت ریسک

بدون امتیاز 0 رای
group1
70,000 تومان

حقوق بیمه

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین حقوق بیمه یادگیری و بررسی منابع حقوق بیمه و عقد بیمه و شرایط صحت عقد قرارداد و پایان قرارداد و بطلان قرارداد و مصادیق نسخ و مهلت برای شکایت می‌باشد.

group0
70,000 تومان
group0
70,000 تومان