آموزش و توانمند سازی مسئولین دفاتر

بدون امتیاز 0 رای

هدف دوره‌ی آموزش و توانمند سازی مسئولین دفاتر از آکادمی ایتوک یادگیری و بررسی نحوه ارتباط و صفات کاری و شخصی مسئولین دفاتر، ارتباط با اعضای مختلف، تعریف دبیرخانه، دفتر اندیکاتور و دفتر اندیکس، بایگانی و سند، استفاده از تلفن در مرحله شغلی، سیستم قرار ملاقات، برنامه‌ریزی ملاقات و جلسه‌ها، جلسات و بهداشت جسمی می‌باشد.

group0
92,000 تومان