فنون مذاکره

بدون امتیاز 0 رای

هدف از برگزاری دوره فنون مذاکره در آکادمی ایتوک آشنایی با مفاهیم اصلی مذاکره و موقعیت‌های مذاکره است شما میتوانید ویژگی‌های وضعیت‌های مذاکره‌ای را تشخیص دهید. مفهوم وابستگی متقابل و اصلاحات متقابل را دریابید. عوامل ایجاد تعارضات و روش‌های موثر کنترل آنها را بازشناسید اهداف مذاکرات و مراحل انجام یک مذاکره را تعیین نمایید انواع استراتژی‌های و تاکتیک‌های مذاکره از قبیل “برد – باخت” و “برد – برد” را باز شناسید

group0
100,000 تومان