مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

بدون امتیاز 0 رای
مدیران و کارشناسان ارشد مالی و غیر مالی سازمانها و شرکتها با اطلاعات مالی در بخش های حسابداری مالی، حسابداری…
group1
100,000 تومان