group0
120,000 تومان
group0
106,000 تومان
group0
106,000 تومان
group0
106,000 تومان
دوره آنلاین مدیریت استاندارد کیفیت ISO 10001:2007 | آکادمی ایتوک
50%
تخفیف
group0
56,000 تومان 28,000 تومان

دوره استاندارد ISO 14001:2004

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین استاندارد ISO 14001:2004 بررسی و یادگیری الزامات سيستم مديريت محيط زيستي می‌باشد.

group0
106,000 تومان

دوره استاندارد ISO 9001:2008

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره ی آنلاین استاندارد ISO 9001:2008 بررسی مفاهیم اولیه کیفیت و مبانی استاندارد بندهای استاندارد ISO 9001:2008(بند 5 و 6: مدیریت و مدیریت ارشد و مدیریت منابع) و .. می باشد.

group0
106,000 تومان