رهبری سازمانی

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین رهبری سازمانی بررسی و یادگیری دیدگاه های مقدماتی رهبری، مسائل، معاصر رهبری، قدرت و سیاست و تعارض و مذاکره می‌باشد.

group0
110,000 تومان