تجزیه و تحلیل داده ها و فنون آماری

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین تجزیه و تحلیل داده ها و فنون آماری بررسی و یادگیری تعاریف و کلیات فنون آماری، ابزار هفتگانه SPC، انواع نمونه گیری و انواع طرح ریزی می‌باشد.

group0
98,000 تومان

مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین مکاتبات اداری و تجاری به زبان انگلیسی بررسی و یادگیری مبانی و اصول نامه های تجاری و اداری، انتقال صحیح مفاهیم، پیشبرد امور جاری خود با اتکا به نامه نگاری، صورت بندی ایمیل ها، مکاتباتی در حوزه ی پست الکترونیکی، آگهی های استخدامی و تقاضانامه های پیوست دار و خلاصه ی سوابق یا زندگی نامه می‌باشد.

group2
86,000 تومان

آشنایی با قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیاتی و قوانین تجارت

بدون امتیاز 0 رای

قانون کار در جهت حمایت از کارگر ایجاد شده است و از تعهدات بین‌المللی نیز نشأت می‌گیرد. حقوق کار از قواعد آمره است و از این وجه مرتبط با نظم عمومی است تعیین حداقل دستمزد و قابلیت تعقیب کارفرما نشان دهنده ارتباط کامل آن با نظم عمومی است.

group0
85,000 تومان

گزارش نویسی و مکاتبات اداری

بدون امتیاز 0 رای

نامه اداری و اجزای تشکیل دهنده آن را به خوبی بشناسند و با توجه به‌ اجزای تشکیل دهنده نامهای اداری و نکات مهم در تنظیم نامه اداری، یک نامه اداری طبق ویژگیهای مطرح شده، بنویسند.

group0
86,000 تومان

آیین نگارش و مکاتبات اداری

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره ی آنلاین آیین نگارش و مکاتبات اداری اشکال مختلف ارتباطات، تعریف نامه، انواع نامه و ویژگی‌های نامه اداری، ویژگی‌های فرعی نامه اداری، ویژگی‌های اصلی نامه اداری، تاریخچه خط و زبان فارسی، قواعد نگارش نامه، افعال، اعداد و ارقام و استفاده و جایگاه تشکر می‌باشد.

group1
88,000 تومان

بایگانی و گردش مکاتبات

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین آموزش بایگانی و گردش مکاتبات، یادگیری و بررسی گردش مکاتبات، اجزا و انواع نامه اداری و مراحل تهیه و تنظیم نامه اداری، نظام‌های گردش مکاتبات و دبیرخانه، سند، بایگانی، اداره امور بایگانی می‎باشد.

group1
96,000 تومان

گزارش نویسی در امور اداری

بدون امتیاز 0 رای

امروزه تهیه و ارائه گزارش به عنوان یکی از وسیله های مهم ارتباط برای آگاهی از جریان پیشرفت کارها، همواره در همه دستگاه ها صورت می گیرد و از اهمیت فراوانی برخوردار می باشد. هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین آموزش گزارش نویسی در امور اداری، یادگیری تعاریف و کلیات، انواع گزارش، انواع گزارش های تخصصی، ویژگی های گزارش، وظایف و مراحل پیش از نگارش گزارش، وظایف و مراحل نگارش گزارش، ساختار گزارش و زبان نگارش می‎باشد.

group0
106,000 تومان
group0
85,000 تومان