مبانی بازاریابی خدمات بانکی

بدون امتیاز 0 رای

هدف  آکادمی ایتوک از دوره آنلاین مبانی بازاریابی خدمات بانکی آشنایی کاربر با تعاریف بازاریابی و چالش های آن می باشد.

group20
رایگان!