مدیریت تعارض سازمانی

بدون امتیاز 0 رای

هدف آکادمی ایتوک از دوره آنلاین مدیریت تعارض سازمانی بررسی و یادگیری تعارض سازنده در مقابل تعارض مخرب، نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت تعارض، تفاوت تعارضات اخلاقی با سایر تعارضات سازمانی، مدیریت تعارض از طریق شناخت تفاوت های فردی کارکنان و توانمند ساختن آن ها و مدیریت تعارض از طریق منتورینگ می‌باشد.

group0
100,000 تومان