سازمان و منابع انسانی

بدون امتیاز 0 رای

ساختار سازمان ابزاری است که مدیریت را در دستیابی به اهداف خود یاری می کند. با توجه به اینکه اهداف از استراتژی کلی منتج می شوند، منطقی این است که استراتژی و ساختار با هم ارتباط نزدیکی داشته باشند. در دوره آنلاین سازمان و منابع انسانی (Organization and Human Resources) در آکادمی ایتوک با مبانی ساختار سازمانی، فرهنگ سازمانی و سیاست ها و روش های منابع انسانی آشنا خواهید شد.

group0
90,000 تومان